★ Free online encyclopedia. Did you know? page 40

                                               

Хонин тарна

Ихээхэн саглагар иштэй, 40-50 см өндөр, олон наст өвслөг ургамал. Жижгэвтэр нарийн шугаман навчнуудтай, үл мэдэг навчилсан залаа баг цэцэгтэй. Хонин тарна ганд тэсвэртэй, эрт ургадаг ургамлын нэг бөгөөд долоодугаар сард цэцэглэж наймдугаар сард ү ...

                                               

Цагаан лууль

60-80 см хүрэхүйц өндөр, ихээхэн салаалж мөчирлөсөн иштэй нэг наст ургамал. Ромбо хэлбэрт зууван юмуу юлдэн навчнууд нь буурал өнгөтэй байдаг. Долоо, наймдугаар сард цэцэглэнэ.

                                               

Байгалийн хялгана

Байгалийн хялгана -, Хэмжээний хувьд ихээхэн хэлбэлзэлтэй, нягтавтар дэгнүүл үүсгэдэг 15-100 см хүрэхүйц өндөр олон наст үет ургамал. 7-24 см урт сортой, түүний уг хэсэг нь мушгирсан бөгөөд нүцгэн атлаа мэдэгдэхүйц ширүүн сөргүү байдаг. Тавдугаар ...

                                               

Говийн хялгана

Говийн хялгана -, 10-25 см намхан, жижиг дэгнүүл бүхий үет ургамал. Түүний дэгнүүл хатуу бөгөөд ишний угийн навчны үхсэн угларгаас бүрдэнэ. Урт нарийн утас мэт навчнуудтай шивээний сор нь нэг тахирч тэр тахираа хүртэл нэгэн тийш бага зэрэг налсан ...

                                               

Шар хорс

Сарвуулаг цуулбарлагдсан үлэмж том навч бүхий, 80-100 см өндөр, эгц босоо иштэй олон наст ургамал. Зөв биш, конус хэлбэртэй шар өнгийн цэцэгтэй байна. Зургаагаас наймдугаар сард цэцэглэж, долоо наймдугаар сард үр нь боловсорно.

                                               

Бага хургалж

Бага хургалж -, Угаасаа эхлэн олон салаалж бараг газар мөлхөж ургасан иштэй нэг наст ургамал. Навчны илтсэн дээр нь цөөн тооны өрвийсөн үс байх ба тэр нь илтэс, угларгын зааган дээр нилээд өтгөрнө. Сийрэг саглагар залаа баг цэцэгтэй. Гантай үед н ...

                                               

Сибирийн хялгана

Сибирийн хялгана -, Харуул өвс заримдаа нэрлэдэг. 80-100 см өндөр, сийрэг дэгнүүлт олон наст үет ургамал. Уртаашаа мушгирсан нарийн навчтай, ялимгүй үсэрхэг 2 см хүрэхүйц урт богинохон сортой. Том нягт залаа баг цэцэгтэй. Тавдугаар сараас ургаж з ...

                                               

Тахир тавилгана

Хүрэвтэр шар, нарийхан найлзууруудтай, 1 метр гаруй өндөр олон наст сөөгөн ургамал. Уртавтар зууван хэлбэртэй, цайвар ногоон нилээд том, нимгэн навчнуудтай. Навч бүхий найлзуурынхаа үзүүрт бамбай хэлбэрийн цагаан баг цэцэгтэй байдаг.

                                               

Цагаан бургас

Цагаан саарал хальстай урт, шулуухан мөчиртэй 3-4 метр өндөр олон наст сөөг юм. Залуу нялх мөчир нь шарлангуй цайвар өнгөтэй. Бүтэн захтай, хоёр үзүүр рүүгээ шувтан болж ирсэн, нүцгэн, дээд тал нь бүдэг, дээд тал нь бүдэг, доод тал нь хөх ногоон ...

                                               

Регелийн будраа

Бударгана, хавтгайн өвс гэх мэтээр нэрлэнэ. Регелийн будраа олон саглагар мөчиртэй цайвар саарал өнгийн холтостой, 40-50 см өндөр, доод хэсгээр модожсон иш бүхий хагас сөөг ургамал болно. Навч, нэг наст мөчрүүд шүүслэг, хар ногоон өнгөтэй. Хадуур ...

                                               

Улаан ботууль

Улаан ботууль -, 30-60 см өндөр, сийрэг дэгнүүлт, доор навчит олон наст үет ургамал. 2.5 мм өргөн шугаман навчтай. Бутанд нь үндэс орчмын навч зонхилно. Ишний навч хавтгай. Сийрэг хөнгөн хөрсөнд үндэслэг иш үүсгэх нь бий. Хавар эрт цухуйж зургаад ...

                                               

Хиаглай тунх

Хиаглай тунх -, Салаалсан урт мөлхөө үндэслэг иштэй, олон наст үет ургамал. Үржлийн найлзуур 50-70 см, хөгжлийн найлзуур, навчны үндсэн масс 30-35 см-ийн өндөрт оршино. Бууралдуу ногоон өнгийн үл мэдэг үсэрхэг хавтгай навч, нэг дороос 1-2-оороо г ...

                                               

Судалгүй улалж

Судалгүй улалж -, Судалгүй улалж ерөнхий төлөв байдлаар ширэг улалжтай төсөөтэй боловч түүнээс уутханы хэлбэрээр ялгаатай. Уутхан нь дугуй биш, уртавтар өндөг хэлбэртэй, нилээд урт хошуутай байдаг. 5-25 см өндөр, урт найлзуурыг үүсгэдэг олон наст ...

                                               

Бажууна

Богино иш бүхий олон наст ургамал. Дугуй хэлбэрт 2-3 ширхэг навчтай, тэдгээр нь ахархан бариулаар иштэйгээ холбогдоно. Навчны илтэс бие биеийг ер халхлахгүйгээр газар дээр дэлгэгдсэн бөгөөд улаан ногоон өнгөтэй. Саглагар баг цэцэг болон бөөгнөрсө ...

                                               

Бяцхан сахалт улалж

Утас маягийн хуйлмал навчтай, 5-20 см өндөр олон наст ургамал. Түрүүхэйнүүд нь уутныхаа хамт доошоо хэлбийсэн байдаг. Хөгжлийн хувьд судалгүй ба хар цэцэгт улалжийн нэг адил боловч хавраас эхэлж аажим ургаж хөгжинө. Өөрөөр хэлбэл зургаадугаар сар ...

                                               

Морин зээргэнэ

Морин зээргэнэ -, 1.5 мерт хүртэл өндөр бүдүүн модлог иштэй, ишнээс салаалсан эгц босоо ногоон мөчиртэй, тэр нь гөлгөр бөгөөд ховилтой, үелсэн байна. Үений хоорондын зай 2см-т хүрнэ. Навч нь хувирч хальсархаг гурвалжин хэлбэртэй, угаараа нийлж хо ...

                                               

Ишгүй гичгэнэ

Урт найлзуурууд нь үндэслэж 5-7 см хүрэхүйц өндөр ургадаг олон наст намхан өвслөг ургамал. Үндэс орчмоос гарсан хайрслаг олон тооны гуравласан нягт, үрчгэр навчнууд нь ихээхэн унгарилтсан бөгөөд түүнээсээ хамаарч саарал ногоон өнгөтэй харагдана. ...

                                               

Сөөгөн боролзгоно

Сөөгөн боролзгоно -, 1-1.5 метр өндөр, эгц босоо буюу заримдаа дэлгэмэл хэлбэртэй байдаг олон наст сөөгөн ургамал. Үелсэн хальстай саарлавтар хүрэн мөчрүүд нь нялх байхдаа торгомсог үслэгтэй байна. 3-5 заримдаа 7 жижиг навч бүхий хос бус өдлөг на ...

                                               

Имт гичгэнэ

Уг орчимдоо модожсон, эгц дээшээ гарсан найлзуурууд бүхий олон наст өвслөг ургамал. Ишнээсээ гарсан хос бус өдлөг, навчны хэсгүүд нь имтэй байдаг. Имт гичгэнийн өндөр, навчны унгиральт ихээхэн өөрчлөмтгий тул дотор нь түүнийг хэд хэдэн бага зүйл ...

                                               

Соргүй согоовор

Соргүй согоовор -, Олон тооны зөөлөн мөлхөө найлзуурууд бүхий 30-70 см, таримал нөхцөлд 100 см хүртэл өндөр ургадаг олон наст үет ургамал. Нилээд өргөн, хавтгай навч нь нүцгэн юмуу үл мэдэг үсэрхэг байдаг. Навчны угларга нь битүү, цэцгийн доод ха ...

                                               

Талын дурваалиг

Талын дурваалиг -, Зарим үед дааган сүүл гэж нэрлэдэг. Нарийхан нягт бортгон баг цэцгээр төгсдөг үржлийн олон тооны шулуун иш бүхий сийрэг дэгнүүлийг үүсгэдэг, 80-100 см өндөр олон наст үет ургамал. Сааралдуу ногоон баг цэцэг нь олон тооны үр гар ...

                                               

Монгол улаан толгой (ургамал)

Монгол улаан толгой -, Улаан толгойн төрөлд нийтдээ 100 гаруй зүйл байдгаас Монголд 4 зүйл ургадаг. Үүний дотроос Монгол улаан толгой тэжээлийн талаар нилээд сайн судлагджээ. Монгол улаан толгой 50-60 см өндөр, сийрэг дэгнүүл үүсгэдэг олон наст ү ...

                                               

Зогдор улалж

Ташиж дээшээ гарсан богиносмол үндэслэг иш нь нягт өтгөн дэгнүүлийг үүсгэдэг, 30-40 см өндөр, олон наст ургамал. Дэгнүүлийн төв хэсгийн найлзуур үхэж сийрэгжиж байдгийн улмаас өвөрмөц хуурамч маягийн цагариг үүсгэдэг. Дэгнүүлийн уг нь энэ хэсэгтэ ...

                                               

Нэгдэл

Хөдөө аж ахуйн нэгдэл, товчоор Нэгдэл гэж Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын үед хөдөө орон нутагт оршиж байсан хөдөө аж ахуйн хоршооллуудын нийтлэг нэр юм.

                                               

Хоккайдо чоно

Хоккайдо чоно, Японоор Эзо чоно, нь хуучин Япон чоно гэж нэрлэгддэг байсан, Саарал чонын мөхсөн 2 дэд зүйлийн нэг юм. Нөгөө нь Хоншүү чоно. Зөвхөн Хоккайдод амьдардаг байсан тус чоно арлын бүх нутагт тархсан байсан бөгөөд Хоншүү чонотой харьцуула ...

                                               

Ахмад Шах Массуд

Ахмад Шах Массуд нь Афганы цэргийн хээрийн захирагч, 1992-1996 онд Афганистаны батлан хамгаалахын сайд байсан хүн. Тажик үндэстэн. Афганистаны дайны үед Исламын босогчдын дунд Пандшерын арслан гэдэг нэрээр алдаршсан ба Талибанчуудын эсрэг Умардын ...

                                               

Драгүн

Драгүн гэж европын зарим улсын армид байсан морьт цэргийн нэгэн төрөл юм. Драгүн цэрэг нь морьтой төдийгүй явган байлдах чадвартай тусгайлан сургагдсан морьт цэрэг.

                                               

Сонсоод ярилцах арга

2012 онд Монгол улсын Улаанбаатар хот дахь ОУУБИС-ийн Гадаад хэлний тэнхимийн багш Балдандоржийн Жигжидсүрэн" Сонсоод ярилцах арга” -ыг анх зохион сургалтандаа туршилт хийсэн. Хэлэхүйн үйл ажиллагааны сонсох, ярих, унших, бичих үйлүүдийн шүтэлцээ ...

                                               

Грац

Австри улсын зүүн урд хэсэгт Грац хот оршдог. Штири мужийн засаг захиргааны төв бөгөөд Австрийн олон хотоос хүн амын тоогоор хоёрт ордог. 267 мянган хүнтэй.

                                               

Пиза

Пиза нь төв Италийн Тосканад, Арно голын Лигурын тэнгист цутгах амын баруун эрэгт орших хот юм. Пиза мужийн төв болно. Тус хот нь унаж буй цамхгаараа алдартай бөгөөд 87.500 гаруй оршин суугчтай бяцхан хотод түүхийн дурсгалт 20 гаруй сүм дуган, хэ ...

                                               

Төмөр Загалмайн Хүлэг Баатрын Загалмай

Төмөр Загалмайн Хүлэг Баатрын Загалмай, эсвэл зүгээр л Хүлэг Баатрын Загалмай болон түүний хувилбарууд нь Дэлхийн II Дайны үеийн Нацист Германы цэргийн хамгийн өндөр шагнал байжээ.

                                               

Хиппократэс

Косын Хиппократэс анагаах ухааны эцэг гэгдэх, эртний грекийн уг эмчийг олон хүн анагаах ухааны түүхэн дэхь хамгийн алдартай хүмүүсийн нэгт тооцдог билээ. Косийн анагаах сургуулийн тэргүүлэгч. Түүний гэгдэх бичмэлүүд нь тухайн үеийн хийсвэр сэтгэл ...

                                               

Ижань хаан

Ашина Ижань бол Хожуу Түрэгийн хаант улсын 5 дахь хаан юм. 734-739 оны хооронд хаан байсан. Билгэ хааны Кутлук Сэбэг хатнаас төрсөн. Энэ хүний тухай мэдээлэл маш хомс зүйлс үлджээ. Түүнийг дүү Билгэ Кутлук залгамжлсан.

                                               

Күлүг Билгэ хаан

Күлүг Билгэ хаан бол Уйгурын хаант улсын 7-р хаан юм. Тэр бол Алп Күтлүк хааны хүү юм. 805 онд Тэнгри ябгу Күлүг Билгэ хаан цолтойгоор сэнтийд залрав.

                                               

Юнлө

                                               

Елизавета

                                               

Чунжэнь

                                               

Шюаньдө

                                               

Тяньчи

                                               

Чөнхуа

                                               

Жяжин

                                               

Ваньли

                                               

Тайчан

                                               

Жөндө

                                               

Жяньвэнь

                                               

Хунжи

                                               

Хунши

                                               

Лунчин

                                               

Маркиан

Маркиан нь Византын эзэнт гүрний хаан байв. 450 онд өмнөх хаан Теодосий II нас барахад түүний эгч Пульхериатай 399 - 453 гэрлэн, хаан ширээг залгамжилсан байна. Хаан ширээнд суумагц Хүн нарын удирдагч Аттилад татвар төлөхийг болиулах зэргээр удир ...

                                               

I Анна

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →