Back

★ Процесс                                               

Процесс удирдлага

Процесс удирдлага бол орчин үеийн үйлдлийн системүүдийн дотоод нэг хэсэг юм. Үйлдлийн систем нь процессуудад нөөцийг хуваарилах, процессууд хооронд мэдээлэл дамжуулах, нэг процессийн хэрэглэж байгаа нөөцөд бусад процесс хандахаас хамгаалах зэрэг үйлчилгээг үзүүлдэг байх ёстой. Эдгээр шаардлагуудыг биелүүлэхийн тулд үйлдлийн систем нь процесс бүрийн төлөв, нөөцийн эзэмшилийг илэрхийлэх бүтэцтэй байх ёстой ба түүнийг ашиглан үйлдлийн систем процесс бүрийг удирдах боломжтой болно. Үйлдлийн систем нь: * Биелэгдэх процессуудыг төлөвлөж, үйл ажиллагааг нь удирдах * Процессуудад нөөц хуваарилах * ...

                                               

Эцэг процесс (parent process)

Нэг буюу хэд хэдэн процессуудыг үүсгэсэн Unix процесс. 0-ээс бусад процесс бүр нь өөр нэг процессыг салаа системийн дуудлага ажиллуулснаар үүсдэг. Эцэг процесс нь салаа гэдэг нь процесс бөгөөд шинээр үүссэн процесс нь процесс юм. Үйл явц бүр нь нэг процесстой байдаг боловч олон хүүхэд процесс байж чаддаг. Цөм процессыг тодорхойлогч PID процесс бүрийг тодорхойлно. 0 процесс нь системийг ачаалах үед бий болсон тусгай процесс юм, Хүүхэд процессыг процесс 1 эрж олсны дараа процес 0 нь swapper процесс болдог. Процесс 1 нь init гэж нэрлэгддэг бөгөөд систем дэх бусад бүх процессуудын өвөг дээдэс ...

                                               

Процесс төлөвлөлт

Нэг дор олон процессд ажиллах боломж бүрдэх үед, үйлдлийн систем аль процессыг нь эхэлж гүйцэтгэхээ шийдэх хэрэгтэй болдог. Энэ шийдвэрийг гаргадаг үйлдлийн системийн хэсгийг Диспетчер гэх ба тооцоолдог алгоритмыг төлөвлөлтийн алгоритм гэнэ. Зэрэглэлд суурилсан төлөвлөлтийн үед процесс бүрд зэрэглэл оноох ба хамгийн өндөр зэрэглэлтэй процесс түрүүлж биелнэ. Анх процес системд орж ирэхэд түүнд ажиллах бо9ломж олгох эсэхийг шийдэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл процессыг яг одоо ажиллуулах эсвэл тодорхой нөхцөл биелтэл түр хүлээхийг энэ шатанд төлөвлөнө. Цаашид аль процессуудыг зэрэгцээ ажиллуулах, ...

                                               

Процесс (тоцоолох)

Процесс гэдэг нь үйлдийн системийн удирдлаган доор компьютерийн нөөцөөр тусгайлан хангагдсан, төв процессорт гүйцэтгэгдэх ажлыг хэлнэ. Процесс нь ямар нэгэн програм эсвэл програмын нэг хэсэг байж болно. Түүнчлэн өөр процессын хүү процесс байх боломжтой. Процесс гэх ойлголтыг оруулж ирхээс өмнө үйлдлийн системүүд ганцхан дараалласан байдлаар ажлыг гүйцэтгэдэг байсан. Өөрөөр хэлбэл компьютер зөвхөн нэг л процессыг гүйцэтгэж байж дараагийн процесс руу шилждэг байв. Цаг хугацаа, компьютерийн нөөцийг бүрэн ашиглах, түүнчлэн олон хэрэглэгчийн олон даалгаварыг нэг процессорт зэрэг гүйцэтгэх зорил ...

                                               

Дэд процесс

Children Процесс гэдэг нь үйлдийн системийн удирдлаган доор компьютерийн нөөцөөр тусгайлан хангагдсан, төв процессорт гүйцэтгэгдэх ажлыг хэлнэ. Процесс нь ямар нэгэн програм эсвэл програмын нэг хэсэг байж болно. Түүнчлэн өөр процессын хүү процесс байх боломжтой. Процесс гэх ойлголтыг оруулж ирхээс өмнө үйлдлийн системүүд ганцхан дараалласан байдлаар ажлыг гүйцэтгэдэг байсан. Өөрөөр хэлбэл компьютер зөвхөн нэг л процессыг гүйцэтгэж байж дараагийн процесс руу шилждэг байв. Цаг хугацаа, компьютерийн нөөцийг бүрэн ашиглах, түүнчлэн олон хэрэглэгчийн олон даалгаварыг нэг процессорт зэрэг гүйцэт ...

                                               

Изобар процесс

Изобар процесс нь даралт Δ p = 0 {\displaystyle \Delta p=0} тогтмол үед явагддаг термодинамик процесс юм. Системд дулаан шилжүүлэхэд систем ажил хийх бөгөөд мөн системийн дотоод энерги өөрчлөгдөнө: Q = Δ U + W {\displaystyle Q=\Delta U+W\,} Термодинамикийн 1-р хуулийн дагуу энд W нь системийн хийсэн ажил, U нь дотоод энерги бөгөөд Q нь дулаан. Даралт эзэлхүүнээс хамаарсан ажилыг системийн хийсэн дараах байдлаар тодорхойлно: Δ нь нийт процессын явцад гарсан өөрчлөлт гэсэн утгаар орсон бөгөөд дифференциал биш юм W = Δ p V {\displaystyle W=\Delta p\,V} нэгэнт даралт тогтмол учир үүнийг ингэж ...

                                               

Хүү процесс

Үйлдлийн системийн процесс нь янз бүрийн шинэ процесс үүсгэх боломжтой ба тухайн үүсгэж буй процессийн системээр явагдаж буй үйл явцын турш дуудагдаж ажилладаг. Үүсгэж буй процессийг эцэг процесс гэх ба шинээр үүссэн процессийг хүү процесс гэнэ. Хүү процесс бүр өөр шинэ процессийг үүсгэх боломжтой ба нийтэд нь үүнийг процессийн мод гэнэ. Ихэнх үйлдлийн системүүдэд зөвхөн процесс ялгагчийн дагуу процессуудыг ялгаж салгадаг. Нэмж хэлэхэд эцэг процессоос хүү процесс руу өгөгдөл дамжуулахад янз бүрийн физик болон логик нөөцүүд бий болдог. Хүү процесс нь дараах 2 шинжтэй. 1. Хүү процесс нь ерөн ...

                                               

Хуулбар процесс

Шинжлэх ухаанд хуулбар процесс -нд ашиглагдана. Multitasking гэдэг нь нэг процесс олон үйлдлийг тодорхой хугацааны завсарт гүйцэтгэхийг хэлнэ. Олон өгөгдлийг дамжуулахын тулд олон жижиг хэсгүүдэд хуваахыг Multiplexing гэнэ. Харин зарим үйлдлийн системд хэдийгээр олон процесс зэрэгцэн ажилллах боломжтой байдаг ч тэдгээр нь тус бүр нэг л хуулбартай байдаг. Ийм үйлдлийг системийн жишээ нь UNIX үйлдлийн систем юм. Мөн нэг процессын орон зайд байгаа хуулбарууд орон зайг нь эзэмшиж байгаа процесс нь түр зогсвол дагаж түр зогсох ба харин процесс нь уствал уг процессын хуулбарууд нь мөн устана.

                                               

Хуулбар процесс цуцлалт

Хуулбар процесс цуцлалт бол хуулбар процесс дуусахаас өмнө даалгаварыг цуцлалт юм. Хэрэв нийлмэл хуулбар процессууд өгөгдөлийн сангаас хайж байх ба нэг хуулбар процесс үр дүнг буцаана, үлдсэн хуулбар процессууд цуцлагддаг.Өөр нэгэн нөхцөл нь хэрэглэгч Вэб-д товч дарахад ачаалагдаж байгаа Вэб зогсдог. Вэб хөтөч нь ихэвчлэн хэд хэдэн хуулбар процессийг ашигладаг Зураг бүр тусдаа хуулбар процессд ачааллагддаг. Хэрэглэгч Вэв хөтчийг зогсоох товч дарахад хуулбар процессууд ачаалаж байгаа хуудсыг зогсоодог. Гол хуулбар процесс цуцлалт хоёр ялгаатай үйл явцтай учирч магадгүй. 1 Ансинхрон цуцлалт ...

                                               

Идэвхгүй хуулбар процесс

Зарим үйлдлийн системд идэвхгүй хуулбар процесс -ыг ашигладаг. Тэдгээр кеисүүдийг нэг бүрчлэн хянахын оронд идэвхгүй хуулбар процессоор хуваарилдаг. Өөрөөр хэлвэл системд ямар нэгэн зүйл ачааллагдах хүртэл хүчний зарцуулалтыг ашигтай байлгахын тулд идэвхгүй байдлыг үүсгэж байгаа хэрэг юм. OpenEfos-ийн сургалтын хувилбарт ихэвчлэн идэвхгүй хуулбар процессыг implement-ийн хамт ашигладаг ба үүнийг ямар нэгэн өөр хуулбар процесс дараалалд бэлэн болоогүй бол ажиллахгүй байх процесс гэж ч нэрлэдэг. Энэ нь доор үзүүлсэн suspend методтой төстэй юм. 1. if!_ready.empty 2. switch_threadsold,new, 3. e ...

                                               

Процесс синхрончлол

Процессор Синхрончлол Синхрончлол гэдэг нь 2 ба түүнээс олон процесс хоорондын хугацааны харьцааг барих ба тогтоох үйлдэл. Синхрончлолыг дараах төрлүүдэд хуваадаг. Үүнд: Зөөгчийн ДэдзөөгчийнSubcarrier synchronization ТэмдэгтийнSymbol synchronization Фреймийн Frame synchronization СүлжээнийNetwork synchronization Синхрончлолыг элементийн, группийн, циклийн гэсэн 3 ангиллаар хийдэг. Элементийн синхрончлол нь хүлээн авах талд нэг нэгж элементийн хувиарлалт хийдэг ба түүгээрээ хамгийн сайн нөхцлийг хангадаг. Группийн синхрончлол нь хүлээн авах кодын комбинацын дараалалд хувиарлалт хийдэг. Цикл ...

                                               

Системийн дуудлагаар процесс удирдах

Процесс удирдах ерөнхий дуудлагууд Процесс үүсгэх, процесс таслах. Унших, гүйцэтгэх. Санах ой хувиарлах, чөлөөлөх. Хүлээлт үүсгэххугацаагаар. Процессын аттрибутуудын утгыг авах, утга өгөх. Хүлээлт үүсгэхдохио сигналаар. Дуусгах, зогсоох. Биелэгдэж буй програм өөрийгөө энгийнээрnormal эсвэл энгийн бусаарabort зогсоож чаддаг байх шаардлагатай. Тухайн биелэгдэж буй програмыг энгийн бусаар зогсоох хүсэлт ирсэн тохиолдолд аль эсвэл програм ажиллах явцдаа алдаа заасан тохиолдолд үндсэн санах ойд байгаа тухайн програмын мэдээллийг демпdumpхийж алдааны мэссэжийг боловсруулна. Демп файл дискэнд бич ...

                                               

Хуудас буферлэлтийн алгоритм

Буферлэлт Оролт / гаралтын үйлдэл нь компьютерийн үйлажиллагаанд голлох үүрэгтэй. Иймээс процесс бүр өөрийн үүрэгтэй. амьдралын туршид Оролт / гаралтын үйлдлийг зайлшгүйхийнэ. хийнэ. Мультпрограмчлал ашиглаж байхад процессын хийжбайгаа Оролт / гаралтын үйлдэлд оролцож буй өгөгдлийгмөн процессыг ажиллах төлөвт байхад нь уг процесстхаргалзах Оролт / гаралтын үйлдлийг бүтнээр нь хийжамжихгүй байх нь элбэг байдаг. байдаг. Буферлэлт Үүгээр ч барахгүй Оролт / гаралтын үйлдлийг биеэдаасан процессор гүйцэтгэдэг. Энэ процессороос орж ирсэн гүйцэтгэдэг.өгөгдлийг харгалзах процесст дамжуулахын тулдда ...

                                               

Аюултай хэсэг

АЮУЛТАЙ ХЭСЭГ N тооны {P0, P1. Pn-1} процессуудаас бүрдэх системийг авч үзэе. Процесс бүр нь кодын сегменттэй байх ба үүнийг critical section гэж нэрлэдэг, Critical section дах процесс нь нийтлэг хувьсагчуудыг өөрчлөх, хүснэгтийг шинэчлэх, файл бичих зэрэг байж болно. тухайн системийн чухал онцлог нь нэг процессыг өөрийн critical Section-д гүйцэтгэж байхад Critical section нь өөр ямар нэг процессыг давхар гүйцэтгэдэггүй. Critical section-ы бодлого нь процессуудыг хамт боловсруулж болох протоколыг боловсруулах явдал юм. Процесс бүр нь өөрийн Critical section-д нэвтрэхдээ зөвшөөрөл хүсэх ёст ...

                                               

Нөхцөлт хүлээлт

x болон x.signal функцуудын нөхцөлд хэд хэдэн процессуудыг түр зогсоосон бол түр зогссон процессуудын дотроос дараагийн шинэчлэгдэх ёстой процесс аль нь вэ гэдгийг тодорхойлох энгийн нэг шийдэл бол FCFS эрэмбэлэлт ашиглах юм. Ингээд процесс нь хүлээлтэнд ордог. Хэдий тийм боловч ихэнх тохиолдлуудад схемчилсэн бүдүүвч нь хүрэлцээтэй биш байдаг. Иймээс нөхцөлт хүлээлтийн хэлбэрийг ашигладаг: Нөхцөлт хүлээлт нь зогсоолт, цуцлалтыг заадаг. x.waitc, monitor ResourceAllocator { boolean busy, condition x, void acquirein time{ if busy x.waittime, busy = TRUE, } void release { busy = FALSE, x.signa ...

                                               

Түр зуур хүлээлгэн барих

Бид одоо дэлгэцэнд процесс үргэлжлэх сэдвийг үзүүлье. Хэрэв хэд хэдэн процессийг түр зогсооход x нөхцөл болон x.signal үйлдлийг нь хэсэг процессор хийнэ. Тэгээд бид яаж түр зогссон процессийг дахин эхлүүлэхэд яаж гүйцэтгүүлэх хэрэгтэй вэ? Хамгийн энгийн хариулт бол FCFS ангилалыг ашиглаж хэрэглэх ба энэ нь хүлээлсэн процесс дахин сэргээх хамгийн урт нөхцөл юм. Эдгээр олон тохиодлуудад заримдаа энгийн боловсруулах тогтолцоо нь хангалтгүй байдаг. Энэхүү зорилго нь зөвхөн түр зуур хүлээлгэн барихад хэрэглэгддэг. Энэ нь" с” хаана байгааг бүхэл тоогоор илэрхийлэх нь wait үйлдлийг биелүүлэх үед ...

                                               

Хуваалтын алгоритм

Хуваалтын процесст m фреймийг n процессын хооронд хуваах хялбар арга нь хүн бүрт тэнцүү хуваах буюу m / n фрейм юм. Жишээ нь: хэрэв тэдгээр 93 фреймүүд ийг 5-н процесст хуваахад процесс тус бүр 18 фреймд хуваагдана. Үлдэгдэл 3 фрейм сул-фрейм учраас завсрын нөөц болж чаддаг. Энэ аргыг тэнцүү хуваах хуваарилалт гэж нэрлэдэг.

                                               

Гацалт буюу элэгдэлт

Гацалт буюу элэгдэлт Хэрэгжүүлэлт болон дохиолуур нь хүлээлтийн дараалалд 2 эсвэл түүнээс илүү процессыг тодорхойгүйгээр хүлээх үр дүнт байдлыг гаргаж магадгүй. Мөн тухайн үйл ажиллагаа зөвхөн дан ганц хүлээгдэж байгаа процесс байх болзошгүй. Үйл ажиллагааны асуулт нь сигнал буюу дохионы үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг гол зүйл. Тийм бүтцэд хүрсний дараа, энэхүү процессуудыг нь гацалт явагдаж байна гэж үздэг. Үүнийг төсөөлж үзье: хоёр процессоос бүрдсэн системийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Р0 болон Р1. аль нь хоёр дохиолуур руу нэвтрэдэг. S ба Q утгыг нь 1 гэж тохируулья. P0 P1 ХүлээхS, ХүлээхQ, Хү ...

                                     

★ Процесс

 • Бизнес процессийн дахин зохион байгуулалт, a business management strategy.
 • Бизнес процессийн дүрслэл, activities involved in defining a business entity.
 • Бизнес процессийн менежмент, a management approach that aligns all aspects of an organization with clients needs.
 • Бизнес процесийн төлөвлөлт, in systems engineering and software engineering, the representation of enterprise processes.
 • Процессийн менежмент, planning and monitoring the performance of a process.
 • Бизнес процесс, хэрэглэгчдэд зориулан тодорхой үйлчилгээ үзүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх процесс.
                                     

1. Компьютерийн ШУ ба Мэдээлэл зүй

 • Process group, in POSIX-conformant operating systems, a collection of one or more processes.
 • Processing programming language, programming language and IDE.
 • Process identifier.
 • Мэдээлэл боловсруулах процесс.
 • Process migration.
 • Process modeling, processes of the same nature classified together into a model.
 • Process capability index, a statistical measure of process capability.
 • Процесс тоцоолох, a computer program, or running a program concurrently with other programs.
 • Процессийн багтаамж.
 • Архитектурын процесс, системийн процессийн бүтцийн структур дизайн.
 • Process state.
 • Software development process.
 • Өгөгдөл боловсруулах процесс.
 • Process isolation.
 • Мета-процессын моделчлол, софтвеер инженерчлэл болон системийн инженерчлэлд ашиглагддаг метамоделчлолын нэгэн төрөл.
 • Охин процесс.
 • Process flowsheeting, the use of computer aids, essential to process design.
                                     

2. Инженерчлэл

 • Process control, a statistics and engineering discipline that deals with controlling the output of processes.
 • Isentropic process, a process in engineering analysis and calculation.
 • Process engineering, in engineering, a set of interrelated tasks that transform inputs into outputs.
 • Image processing of images from digital cameras, computers and various imaging systems.
 • Process design, the design of processes for desired physical and / or chemical transformation of materials.
 • Process variable, in engineering, the current status of a process under control.
 • Process engineering, focuses on the design, operation, control, and optimization of chemical, physical, and biological processes.
 • Process integration, a term in chemical engineering which emphasizes the unity of the process.
 • Signal processing, in system engineering, the operations on or analysis of signals, time-varying, or spatially varying physical quantities.
 • Array processing, the processing of signals from arrays of sensors.
 • Video processing and interpreting moving pictures.
 • Analog signal processing, in engineering, any signal processing conducted on analog signals by analog means.
 • Chemical process modeling, a computer modeling technique used in chemical engineering process design.
 • Process flow diagram, a diagram used in chemical and process engineering to show the flow of plant processes and equipment.
 • Audio signal processing, signal processing of electrical signals representing sound, such as speech or music.
                                     

3. Аж үйлдвэрлэл

 • Process manufacturing concerned with formulas and recipes.
 • List of chemical process simulators.
 • Kroll process, a pyrometallurgical industrial process used to produce metallic titanium.
 • Process simulation, used for the design, development, analysis, and optimization of technical processes.
 • List of industrial processes.
 • Manufacturing process management, technologies and methods used to define how products are to be manufactured.
 • Process optimization.
 • Unit process, a step in manufacturing in which chemical reaction takes place.
 • Haber process, industrial implementation of the reaction of nitrogen gas and hydrogen gas.
 • Bessemer process, industrial process for steel and pig iron.
 • Process safety, focuses on preventing fires, explosions and accidental chemical releases in chemical process facilities.
 • Food processing, transforming food ingredients into other forms.
 • Process control system, a general term that encompasses several types of control systems used in industrial production.


                                     

4. Хууль

 • Due process, the concept that governments must respect the rule of law.
 • Abuse of process.
 • Legal process, the proceedings and records of a legal case.
 • Service of process, the procedure of giving official notice of a legal proceeding.
                                     

5. Гүн ухаан

 • Process philosophy, an "ontology of becoming" developed by Whitehead.
 • Process ontology, a description of the components and relationships that make up a process.
 • Process theology, a theology in which God is affected by temporal processes.
                                     

6. Шинжлэх ухаан

 • Lévy process, in probability theory, a stochastic process with independent, stationary increments.
 • Isothermal process, a change in a system in which the temperature remains constant.
 • Adiabatic process, in thermodynamics, any process occurring without gain or loss of heat within a system.
 • Cognitive process, in science, a group of mental processes that includes attention, memory, producing and understanding language, learning, reasoning, problem solving, and decision making.
 • Statistical process control - quality control using statistical methods to monitor and control production.
 • Diffusion process, in probability theory, a diffusion process is a solution to a stochastic differential equation.
 • Empirical process, a stochastic process that describes the proportion of objects in a system in a given state.
 • Statistical signal processing, analyzing and extracting information from signals and noise based on their stochastic properties.
 • Process calculus, a diverse family of related approaches for formally modeling concurrent systems.
 • Poisson process, a process in probability theory.
 • Isochoric process, a thermodynamic process in which the volume of the closed system undergoing such a process remains constant.
 • Isobaric process, a thermodynamic process in which the pressure remains constant.
 • Process function, mathematical concept used in thermodynamics.
 • Polytropic process, a thermodynamic process that is reversible.
 • Quasistatic process, a thermodynamic process that happens infinitely slowly.
 • Predictable process, in probability theory, a stochastic process whose value is knowable.
 • Digital signal processing DSP, the mathematical manipulation of an information signal to modify or improve it.
 • Process science, knowledge of the complex subject matter of science and the design of methodologically sound scientific experiments.
 • Chemical process, a method or means of changing one or more chemicals or chemical compounds.
 • Thermodynamic process, the energetic evolution of a thermodynamic system.
 • Process theory, the scientific study of processes.
 • Stochastic process, in probability theory, a random process, as contrasted to a deterministic process.
 • Wiener process, in mathematics, a continuous-time stochastic process.
 • Isenthalpic process, a process that proceeds without any change in enthalpy.
 • Branching process, a process in probability theory.


                                     

7. Утга зохиол

 • Praxis process.
 • Process theory of composition, focuses on writing as a process rather than a product.
 • Writing process, a key concept in the teaching of writing and in the research of composition studies.
                                     

8. Бусад

 • Process duct work, conveys large volumes of air from processing equipment to mills, or other process equipment.
 • The Process collective, an art and philosophy collective formed in the early 1990s.
 • Molding process, the process of manufacturing by shaping pliable raw material using a rigid frame or model.
 • Process model Australia, process models in Australia to invoke the involvement of the public.
 • Reading process, the process of reading.
 • Process iOS application, photography processing software.
 • Process art, the process of the formation of art.
 • Speech processing, the processing and interpreting of spoken words.
                                     
 • Процесс удирдлага бол орчин үеийн үйлдлийн системүүдийн дотоод нэг хэсэг юм. Үйлдлийн систем нь процессуудад нөөцийг хуваарилах, процессууд хооронд мэдээлэл
 • Unix процесс 0 - ээс бусад процесс бүр нь өөр нэг процессыг салаа системийн дуудлага ажиллуулснаар үүсдэг. Эцэг процесс нь салаа гэдэг нь процесс бөгөөд
 • гэнэ. Зэрэглэлд суурилсан төлөвлөлтийн үед процесс бүрд зэрэглэл оноох ба хамгийн өндөр зэрэглэлтэй процесс түрүүлж биелнэ. Дараагийн ээлжинд ямар процессыг
 • хэлнэ. Процесс нь ямар нэгэн програм эсвэл програмын нэг хэсэг байж болно. Түүнчлэн өөр процессын хүү процесс ямар нэгэн процессын дэд процесс байх боломжтой
 • хэлнэ. Процесс нь ямар нэгэн програм эсвэл програмын нэг хэсэг байж болно. Түүнчлэн өөр процессын хүү процесс ямар нэгэн процессын дэд процесс байх боломжтой
 • Үйлдлийн системийн процесс нь янз бүрийн шинэ процесс үүсгэх боломжтой ба тухайн үүсгэж буй процессийн эцэг процесс системээр явагдаж буй үйл явцын турш
 • Механик Процесс нь үйлдлийн системийн удирдлага доор компьютерийн нөөцөөр санах ой, хугацаа гэх мэт тусгайлан хангагдсан процесст гүйцэтгэх ажлыг хэлнэ
 • Хуулбар процесс цуцлалт бол хуулбар процесс дуусахаас өмнө даалгаварыг цуцлалт юм. Хэрэв нийлмэл хуулбар процессууд өгөгдөлийн сангаас хайж байх ба нэг
 • Зарим үйлдлийн системд идэвхгүй хуулбар процесс системд ямар нэг зүйл ачааллагдаагүй байхад дараалалд бэлэн болсон кеисүүдийг хянах - ыг ашигладаг. Тэдгээр
 • Процессор Синхрончлол Синхрончлол гэдэг нь 2 ба түүнээс олон процесс хоорондын хугацааны харьцааг барих ба тогтоох үйлдэл. Синхрончлолыг дараах төрлүүдэд
 • Процесс удирдах ерөнхий дуудлагууд Дуусгах, зогсоох Унших, гүйцэтгэх Процесс үүсгэх, процесс таслах Процессын аттрибутуудын утгыг авах, утга өгөх Хүлээлт
 • Процесс удирдлагын багц нь үйлдлийн системд процесс бүрийг дүрслэж үзүүлнэ. PCB өөрөөр task controller block ч гэж нэрлэдэг. PCB нь тодорхой процесстөй
                                     
 • бүтээгдэхүүн бий болгож процесс болон үйлдвэрлэлтийн хүчин зүйл Ажил гүн ухаан хүний санаатайгаар үйлдэх үйлдэл Ажил физик тодорхой процесс явагдах үед шилжсэн
 • Хуулбар процесс төлөвлөлт нь үйлдлийн системд чухал үүргийг гүйцэтгэх ба хэрэглэгч, кернел, үйлдлийн систем гэх мэт түвшин бүрт ялгаатай байна. Хэрэглэгчийн
 • Хуулбар процесс төлөвлөлт нь үйлдлийн системд чухал үүргийг гүйцэтгэх ба хэрэглэгч, кернел, үйлдлийн систем гэх мэт түвшин бүрт ялгаатай байна. Хэрэглэгчийн
 • Хамгийн богино процесс эхэнд үйлчлүүлэх төлөвлөлтийн алгоритм Shortest Job First нь хамгийн богино гүйцэтгэлийн хугацаатай хүлээгдэж буй процессыг сонгон
 • Гацсан цикл засагдах цаг хүртэл ганц процессийг цуцлах Энэ арга нь бүх процесс цуцлагдсанаас хойш өндөр эрсдэлд оруулдаг. Гацаа илрүүлэх алгоритм нь аль
 • үйлдлийн системийн нөөц гэх мэт нээлттэй файл болон сигналуудтай адил холбогддог. Уламжлалт эсвэл хүнд жингийн процесс нэг хуулбар удирдлагатай байна.
 • Изобар процесс - тогтмол даралттай үед. Изохор процесс - тогтмол эзэлхүүнтэй үед: Изотерм процесс - тогтмол температуртай үед. Адиабат процесс - дулаан
 • нь, аммиак - NH4 эсвэл азотын давхар исэл - NO 2 болгон хувиргаж буй процесс юм. Атмосферийн азот буюу молекул азот N2 нь харьцангуй инерт учир, бусад
 • Эргэх цагираг - процесс англ. Round - robin гэх нэршил нь процессын алгоритмын нэгэн аргачлалыг нэрлэдэг. Нэг дор олон процессод ажиллах үед, үйлдлийн систем


                                     
 • зүйлийн нэгийг нь л хийдэг. Хэрэв хуулбар процесс нь түгжсэн бол энэ нь өөр нэг CPU - дээр ажиллаж байдаг. Хуулбар процесс нь түгжээ чөлөөтэй болох зуур эргэлдэж
 • тэмдэглэсэн байна. Шинэ процесс нь эхлэхээсээ бэлэн дараалалд орох ба процесс биелэгдэхээр сонгогдох эсвэл диспетчер процесс ажиллах хүртэл байгаа дараалалдаа
 • Нэг процесс бусад процесстой мэдээлэл солилцоход олон нөхцөл байдал үүсдэг. Эдгээр харилцаа холбоо нь зарим компьютерийн процесс хооронд, эсвэл компьютерийн
 • P1, P2 процессууд дуудсан байг. P1 процесс ажиллахдаа утгыг chin хувьсагчид уншаад түр завсарласан. Харин P2 процесс нь ажиллахдаа echo функцийг бүтнээр
 • Ажиллах төлөв Ямар нэгэн процесс нь тухайн агшин бүрт тодорхой төлөвт оршиж байдаг. Төлөв гэдэг нь тухайн агшинд тухайн машин циклд юуг хадгалж, дамжуулж
 • зүйлийн нэгийг нь л хийдэг. Хэрэв хуулбар процесс нь түгжсэн бол энэ нь өөр нэг CPU - дээр ажиллаж байдаг. Хуулбар процесс нь түгжээ чөлөөтэй болох зуур эргэлдэж
 • Процесс болгон эгзэгтэй муж руу орохын тулд эхлээд хүсэлт явуулдаг байх ёстой. Энэ хүсэлтийг хүлээн авч хэрэгжүүлж буй кодыг оролтын хэсэг гэнэ. Систем
 • Процессын бүтцийн нэг төлөв юм. Бэлэн төлөв нь процесcын бүтцийн шинэ процесс үүсээд, процессын ажиллагааны хэсэгт орохын өмнө тус процессыг ажиллагааны
 • зөвшөөрөх хэрэгтэй байдаг. Эхний процесс шийдвэрлэх хэсэгт, харин нөгөө процесс нь хүлээлтийн байдалд байвал эхний процесс ажиллахгүй. 2 процессийн асуудал:
                                               

Флотацийн баяжуулалт

Флотацийн баяжуулалт - эрдсийн норох, ус шингээх шинж чанарын ялгаанд үндэслэсэн ялгах процесс. Гидрофоб хэсгүүд хий ба шингэний хилийн фаз дээр бэхлэгдэн, гидрофиль хэсгүүдээс сална. Флотацийн баяжуулалтын үед хийн бөмбөлгүүд эсвэл тосны дуслууд норох дургүй хэсгүүдэд наалдан дээш хөвдөг.

                                               

Гравитацийн баяжуулалт

Гравитацийн баяжуулалт - нягтын ялгааг үндэслэн, ашигт малтмалыг сул эрдсээс ялган авах арга. Гравитацийн баяжуулалт нь манай эриний өмнөх 2 мянган жилийн өмнөөс хэрэглэгдэж ирсэн, хамгийн эртний баяжуулах арга.

Users also searched:

процесс, бизнес. процесс,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →