Back

★ Хөвсгөл сум                                               

Тариалан сум (Хөвсгөл)

Тариалан сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. Нийт 3.431 км² газар нутгийн 1.582 км² нь бэлчээр, 167 км² нь тариалангийн талбай болно. Сумын хүн ам 2011 онд 5.975, 2012 онд 5965, 2014 онд 5.748.2017 онд 6096 байгаа нь Хөвсгөл аймагтаа аймгийн төв Мөрөнг эс тооцвол хамгийн том сум болж байна. Сумын төв Бадрах нь 2017 оны байдлаар 3149 оршин суугчтай. Сумын төв нь Мөрөнгөөс зүүн зүгт 160 км, нийслэл Улаанбаатараас 521 км зайд оршино. Мөрөн болон УБ хоттой хатуу хучилттай замаар холбогдсон

                                               

Тосонцэнгэл сум (Хөвсгөл)

Тосонцэнгэл сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. Нийт 2.050 км² газар нутгийн 1.800 км² нь бэлчээр болно. 2000 оны байдлаар Тосонцэнгэл суманд 4.161 хүн амьдарч байв. Сумын төв Цэнгэл нь аймгийн төв Мөрөнгөөс зүүн өмнө зүгт 64 км, нийслэл Улаанбаатараас 607 км алслагдан оршино.

                                               

Жаргалант сум (Хөвсгөл)

"Жаргалант сум" үгээр энд холбогдлоо. Өөр зүйлийн хуудсыг "Жаргалант сум" -аас олж болно. Жаргалант нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. 2.550 км² газар нутагтайгаас 1.470 км² нь бэлчээр болно. 2000 оны байдлаар сумын хүн ам 5068 байсны ихэнх нь халх ястан болно. Сумын төв Оргил нь Идэр голын орчимд, аймгийн төв Мөрөнгөөс зүүн өмнө зүгт 182 км, нийслэл Улаанбаатараас 886 км зайд оршино. Сумын нутагт социализмын үед Монгол нутагт үлдэж хоцорсон цөөхөн сүм хийдийн нэг болох Жаргалантын дуган байдаг. Мөн Гэлэнхүүгийн суврага гэх суврага бий.

                                               

Цагааннуур сум (Хөвсгөл)

Цагааннуур нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. 5.410 км² газар нутагтай. 2000 оны байдлаар хүн ам нь 1.317 байсны ихэнх нь дархад ястан болно. Мөн 269 цаатан байв. Сумын төв Гурвансайхан Доод Цагаан нуурын эрэг дээр, аймгийн төв Мөрөнгөөс баруун хойш 279 км, нийслэл Улаанбаатараас 1048 км алслагдан оршино.

                                               

Рашаант сум (Хөвсгөл)

Рашаант сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. 1.980 км² газар нутагтай. 2010 оны байдлаар 3.900 оршин суугчтай байв. Сумын төв нь аймгийн төв Мөрөнгөөс зүүн урагш 154 км, нийслэл Улаанбаатараас 518 км алслагдсан. Рашаант нь Хөвсгөл аймгийн урд талын хэсэгт орших баруун өмнөөрөө Архангай аймгийн Цэцэрлэг сумтай, зүүн өмнөөрөө Булган аймгийн Баян-Агт сумтай хиллэдэг. Хойд хэсгээрээ тус аймгийнхаа Тосонцэнгэл, Их-Уул сумдтай залгаа орших Сэлэнгэ мөрний өмнө хэсэгт нүүдлийн мал аж ахуйг голлон эрхэлдэг халх ястнууд юм. Рашаант сум нь Өндөр хүчдэлийн шугамд холбогдсон, Мобикомын сүлжээ 2007 оны сүүлээ ...

                                               

Цэцэрлэг сум (Хөвсгөл)

Цэцэрлэг нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. Нийт 7.480 км² газар нутгийн 6.040 км² нь бэлчээр, 1.340 км² нь ой болно. 2000 оны байдлаар Цэцэрлэг суманд 5.876 хүн амьдарч байсны ихэнх нь хотгойд ястан юм. Сумын төв Халбан нь аймгийн төв Мөрөнгөөс баруунш 209 км, Улаанбаатараас 880 км зайд оршино.

                                               

Их-Уул сум (Хөвсгөл)

Их-Уул сум нь урд талаараа Рашаант, баруун талаараа Тосонцэнгэл, хойд талаараа Түнэл, зүүн талаараа Тариалан зэрэг сумдтай хил залгадаг Хөвсгөл аймгийн сум юм. Аймгийн төвөөсөө 112 км, нийслэл Улаанбаатараас 589 км зайтай. 1198 өрхийн 4200 гаруй оршин суугчтай байсны ихэнх нь халх, хотгойдууд болно. 2016 оны байдлаар Их-Уул сум нь 4200 гаруй хүн амтай, 247.000 толгой малтай. Сумын төвийг Сэлэнгэ гэх бөгөөд Сэлэнгэ мөрний ойролцоо оршино. Их-Уул сумын засаг даргаар Н. Амараа, ИТХ-ын даргаар Ч. Батчулуун нар ажилладаг.

                                               

Галт сум

Галт сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. Нийт 3.600 км² газар нутагтай. 2000 оны байдлаар хүн ам нь 5328 байв. Сумын төв Идэр нь аймгийн төв Мөрөнгөөс өмнө зүгт 168 км, нийслэл Улаанбаатараас 837 км зайд оршино. Сумын төвөөс өмнө зүгт 25 км зайд Салбартын рашаан хэмээх халуун рашаан байдаг. Одоогийн засаг дарга Д. Эрдэнэхуяг.

                                               

Баянзүрх сум

Баянзүрх нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. 4.300 орчим км² газар нутагтай, үүнээс 2.600 км² нь бэлчээр болно. 2000 оны байдлаар тус сум 4202 оршин суугчтай байсны ихэнх нь дархад ястан байв. Сумын төв Алтрага нь Алтрага болон Бэлтэс голын бэлчирт, Дэлгэр мөрний ойролцоо, аймгийн төв Мөрөнгөөс баруун хойш 127 км, нийслэл Улаанбаатараас 798 км зайд оршино.

                                               

Рэнчинлхүмбэ сум

Рэнчинлхүмбэ сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. Нийт 8.850 орчим км² газар нутгийн 2.910 км² нь бэлчээр, 35% нь ой болно. 2000 оны байдлаар сумын хүн ам 4284 байсны ихэнх нь дархад ястан байв. Сумын төв Зөөлөн нь аймгийн төв Мөрөнгөөс хойш 265 км, нийслэл Улаанбаатараас 998 км зайд оршино.

                                               

Ханх сум

Ханх сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. Нийт 5.500 км² газар нутагтай. 2000 оны байдлаар 2140 оршин суугчтай байв. Сумын төв Турт нь Хөвсгөл нуурын хөвөөнд, аймгийн төв Мөрөнгөөс хойш 280 км, нийслэл Улаанбаатараас 1020 км, Оростой хиллэх Ханх-Мондийн хилийн боомтоос 22 км зайд оршино. Хөвсгөл аймгийн хамгийн өндөр цэг Мөнх Сарьдаг тус сумын нутагт, Оросын хилийн орчимд бий.

                                               

Шинэ-Идэр сум

Шинэ-Идэр нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. Нийт нутаг дэвсгэр нь 2.050 км² байдаг бөгөөд үүний 1.700 км² нь бэлчээр. 2000 оны байдлаар сумын хүн ам 4348 байсны дийлэнхи нь халх ястан байв. Сумын төвийн албан ёсны нэр Эрдэнэт бөгөөд Мөрөн хотоос зүүн өмнө зүгт 123 км, Улаанбаатар хотоос 839 км зайтай оршдог.

Хөвсгөл сум
                                     

★ Хөвсгөл сум

Энэ сумыг адилхан оноосон нэртэй Хөвсгөл аймаг, Хөвсгөл нуур хоёроос ялган таниарай.

Хөвсгөл - Монгол улсын Дорноговь аймгийн харъяат сум.

Энэ сумаас Тугч овгийнхны үе уламжилж хадгалж хамгаалж, шүтэж ирсэн есөн хөлт цагаан туг олдсон болно.

                                     
 • Тариалан сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. Нийт 3, 431 км² газар нутгийн 1, 582 км² нь бэлчээр, 167 км² нь тариалангийн талбай Хөвсгөл аймгийн нийт тариалангийн
 • Тосонцэнгэл сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. Нийт 2, 050 км² газар нутгийн 1, 800 км² нь бэлчээр болно. 2000 оны байдлаар Тосонцэнгэл суманд 4, 161 хүн амьдарч
 • Жаргалант худам монголоор жиргалангту нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. 2, 550 км² газар нутагтайгаас 1, 470 км² нь бэлчээр болно. 2000 оны байдлаар сумын хүн
 • Цагааннуур худам монголоор чаганнагур нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. 5, 410 км² газар нутагтай. 2000 оны байдлаар хүн ам нь 1, 317 байсны ихэнх нь дархад
 • Рашаант сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. 1, 980 км² газар нутагтай. 2010 оны байдлаар 3, 900 оршин суугчтай байв. Сумын төв нь аймгийн төв Мөрөнгөөс зүүн урагш
 • Цэцэрлэг худам монголоор чэчэрлиг нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. Нийт 7, 480 км² газар нутгийн 6, 040 км² нь бэлчээр, 1, 340 км² нь ой болно. 2000 оны байдлаар
 • адилхан оноосон нэртэй Хөвсгөл нуур, Хөвсгөл сум хоёроос ялган таниарай. 50100Координат: 50 У, 100 З Хөвсгөл аймаг нь гүн цэнхэр Хөвсгөл нуурынхаа нэрээр
 • нуурыг адилхан оноосон нэртэй Хөвсгөл аймаг, Хөвсгөл сум хоёроос ялган таниарай. Хөвсгөл нуур нь Монгол улсын хойд хэсэгт Хөвсгөл аймагт оршдог. Энэ нуур нь
 • сум нь урд талаараа Рашаант, баруун талаараа Тосонцэнгэл, хойд талаараа Түнэл, зүүн талаараа Тариалан зэрэг сумдтай хил залгадаг Хөвсгөл аймгийн сум юм
 • Мөрөн худам монголоор мүрэн - Хөвсгөл аймгийн төв нь хүн амын тоогоор Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт, Чойбалсан хот - ын дараа орно.Нутаг дэвсгэр, засаг
 • Галт сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. Нийт 3, 600 км² газар нутагтай. 2000 оны байдлаар хүн ам нь 5328 байв. Сумын төв Идэр нь аймгийн төв Мөрөнгөөс өмнө
                                     
 • байанжирүхэ нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. 4, 300 орчим км² газар нутагтай, үүнээс 2, 600 км² нь бэлчээр болно. 2000 оны байдлаар тус сум 4202 оршин суугчтай
 • Рэнчинлхүмбэ сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. Нийт 8, 850 орчим км² газар нутгийн 2, 910 км² нь бэлчээр, 35 нь ой болно. 2000 оны байдлаар сумын хүн ам 4284
 • Ханх сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. Нийт 5, 500 км² газар нутагтай. 2000 оны байдлаар 2140 оршин суугчтай байв. Сумын төв Турт нь Хөвсгөл нуурын хөвөөнд
 • Шинэ - Идэр нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. Нийт нутаг дэвсгэр нь 2, 050 км² байдаг бөгөөд үүний 1, 700 км² нь бэлчээр. 2000 оны байдлаар сумын хүн ам 4348 байсны
 • Алаг - Эрдэнэ сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. 4, 500 орчим км² нутагтайгаас 1, 460 км² нь ой, 2, 760 км² нь бэлчээр болно. 2005 оны байдлаар тус сумын хүн ам
 • Эрдэнэбулган сум нь Хөвсгөл аймгийн нэгэн сум 469, 4 мянган га нутагтай, төв нь Улаанбаатар хотоос 710 км зайтай оршдог. Нутгийн ихэнх нь Хөвсгөл орчмын бэсрэг
 • Арбулаг сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. 3, 360 орчим км² нутагтайгаас 3, 120 км² орчим нь бэлчээр болно. 2000 оны байдлаар 4478 оршин суугчтай бөгөөд хотгойд
 • Жаргалант сум Архангай Жаргалант сум Баянхонгор Жаргалант сум Орхон Жаргалант сум Төв Жаргалант сум Ховд Жаргалант сум Хөвсгөл Энэ хуудас
 • Чандмань - Өндөр сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. 4, 490 км² нутагтай. 2000 оны байдлаар 3036 оршин суугчтай байв. Сумын төв Хөхөө нь аймгийн төв Мөрөнгөөс
                                     
 • Улаан - Уул сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. 10, 000 орчим км² газар нутагтай. 2000 оны байдлаар 3, 726 хүн оршин суудгийн олонхи нь дархад ястан болно. Сумын
 • Бүрэнтогтох сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. Нийт 3, 760 км² нутгийн 2, 870 км² нь бэлчээр болно. 2005 оны байдлаар 4251 оршин суугчтай бөгөөд тэдгээрийн ихэнх
 • Түнэл сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. 3, 580 км² газар нутагтайгаас гуравны нэг орчмыг нь ой эзлэнэ. 2000 оны байдлаар 4, 556 иргэнтэй. Сумын төв Булаг нь
 • Цагаан - Уул сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. 5, 870 орчим км² газар нутагтайгаас 5, 190 км² нь бэлчээр болно. 2005 оны байдлаар 5, 145 оршин суугчтай байсны
 • Төмөрбулаг сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. Нийт 2, 510 км² газар нутагтай, үүнээс 1, 950 км² нь бэлчээр болно. Төмөрбулаг сумын хүн ам 2000 оны байдлаар 4
 • Хатгал сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. Хөвсгөл нуурын өмнөд үзүүрт оршино. Хатгал тосгонд нисэх онгоцны буудал, усан боомт, сургууль, шуудан зэрэг албан
 • Цагаан - Үүр сум нь Хөвсгөл аймгийн сум юм. Баруун талаараа Ханх сум баруун урд талаараа Чандмань - Өндөр сум урд талаараа Эрдэнэбулган сум хойд болон зүүн
 • Хөвсгөл нь дараах утгуудын аль нэгийг заана. Хөвсгөл аймаг - Монгол Улсын аймаг Хөвсгөл нуур - Хөвсгөл аймгийн нутагт орших нуур Хөвсгөл сум - Дорноговь
 • Цэцэрлэг сум Архангай Цэцэрлэг сум Хөвсгөл Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай. Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох


                                     
 • Тосонцэнгэл сум Завхан аймгийн зүүн хойд хэсэгт оршино. Баруун талаараа Завхан аймгийн Идэр, Тэлмэн сумд, хойд талаараа Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сум зүүн талаараа

Users also searched:

хөвсгөл сум, нийгэм. хөвсгөл сум,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →