Back

★ Шинжлэх ухаан                                               

Шинжлэх ухаан

Шинжлэх ухаан гэдэг нь шинжлэх ухааны судалгааны арга дээр тулгуурласан мэдлэгийн цогц, өөрөөр хэлбэл судалгааны үр дүнгээр гарган авсан, зохион байгуулалтанд оруулсан мэдлэг юм. Шинжлэх ухаан гэдэгт, зарим тохиолдолд хэрэглээний шинжлэх ухааныг оруулдаггүй байна. Шинжлэх ухааныг 2 үндсэн том бүлэгт хувааж болно. Байгалийн шинжлэх ухаан - энэ нь байгалийн аливаа юмс үзэгдлийг судладаг бүх төрлийн шинжлэх ухаанууд. Нийгмийн шинжлэх ухаан - энэ нь хүн болон нийгмийн юмc үзэгдлүүдийг судладаг шинжлэх ухаанууд юм. Зарим тохиолдолд Математикийг 3 дахь бүлэг болох хийсвэр шинжлэх ухаан formal sc ...

                                               

Компьютерын шинжлэх ухаан

Компьютерын шинжлэх ухаан нь мэдээлэл ба тооцооллын онолын үндсүүд болон тэдгээрийг компьютерын системд хэрэгжүүлэх практик аргуудыг судалдаг. Компьютерын шинжлэх ухаанчид мэдээллийг үүсгэдэг, дүрсэлдэг, хувиргадаг, мөн цогц системийг загварчлахад тохиромжтой хийсвэрлэлийг томъёолдог алгоритмын процессуудыг бодож олдог. Компьютерын шинжлэх ухаан олон дэд салбартай. Жишээлбэл компьютер график тодорхой үр дүнгийн тооцооллыг голчлон судалдаг байхад тооцооллын цогц байдлын онол тооцооллын асуудлуудын шинж чанарыг судална. Бусад нь ч гэсэн тооцооллыг хэрэгжүүлэх тал дээр төвлөрдөг. Жишээлэхэд п ...

                                               

Эдийн засгийн шинжлэх ухаан

Эдийн засгийн шинжлэх ухаан нь эдийн засаг судалдаг шинжлэх ухаан юм. Эдийн засаг нь бараа болон үйлчилгээний хэрэглээ, хуваарилалт, үйлдвэрлэлийн талаар түлхүү судалдаг" нийгмийн” шинжлэх ухаан юм. Эдийн засгийн шинжлэх ухаан нь эдийн засгийн агентуудын зан төлөв хийгээд тэдний оршин буй эдийн засгийн орчин хэрхэн ажилладаг талаар авч үздэг. Микро эдийн засаг нь хувь агентууд, зах зээл хоорондын хариу үйлдэл, хариу үйлдлийн үр дүн зэрэг эдийн засгийн анхдагч нэгжүүдийн үйл хөдлөлд илүү анхаарлаа хандуулдаг. Хувь агентууд гэдэгт өрх, үйлдэрлэгч, худалдан авагч, худалдагч зэрэг нэгжүүдийг х ...

                                               

Байгалийн шинжлэх ухаан

Байгалийн шинжлэх ухаан гэдэг нь байгалийн хуулиудыг танин мэдэх замаар ертөнцийн тухай судалдаг шинжлэх ухаануудын ерөнхий нэр юм. Байгальд хамаарагдах хэд хэдэн обьект буюу тусагдахуун хүлээж авдаг байгалийн жам ёсны тодорхой юм үзэгдэлд эрдэм шинжилгээ дүгнэлт хийдэг. Байгаль дахь юм үзэгдлийг ашиглах боломж болон мэргэжлийн хэмжээнд харьцуулах нь шинжлэх ухаан аль эсвэл мэдлэг ухаан юм. Жишээлбэл: Биологийн шинжлэх ухаан болон фикикийн шинжлэх ухаан зэрэг юм. Математикийн шинжлэх ухаан болон физологийн шинжлэх ухаан зэрэг нь хийсвэр зүйл бөгөөд нөгөөтэйгүүр онолд суурилсан шинжлэх ухаа ...

                                               

Нийгмийн шинжлэх ухаан

Нийгмийн шинжлэх ухаан - нийгмийг судлах шинжлэх ухаан. Хоёр янзаар тайлбарлавал: а) шинжлэх ухааны гурван үндсэн салбарын нэг юм. Нөгөө хоёр нь байгалийн шинжлэх ухаан, гүн ухаан хоёр юм. б) хэрэглээний чиг шаардлага бүхий шинжлэх ухааны цогц юм.

                                               

Инженерийн шинжлэх ухаан

Инженерийн шинжлэх ухаан гэдэг нь хүн төрөлхтөний шинжлэх ухаан, мэргэжлийн салбар дахь оюунлаг үйл ажиллагаа юм. Шинжлэх ухаан, техникийн ололтыг хэрэглэх, байгалийн хууль, нөөц баялгийг ашиглах замаар хүн төрөлхтөний өмнө тавигдаж буй зорилт, зорилго, асуудлыг шийдвэрлэх нь инженерийн шинжлэх ухааны гол зорилго болно.

                                               

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль нь Монгол улсад орших их сургууль юм. АЛСЫН ХАРАА Олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, Монгол Улсын шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн гол тулгуур, нээлттэй, судалгааны их сургууль болно. ЭРХЭМ ЗОРИЛГО Нэр хүндээ тогтвортой өсгөж, Азийн шилдэг их сургуулиудын нэг болно. ҮНЭТ ЗҮЙЛС Чанартай боловсрол Насан туршдаа өөрийгөө хөгжүүлэгч суралцахуйн зөв зан төлөв бүхий мэргэжилтэн судлаачдыг бэлтгэнэ. Бүтээлч мэдлэг Мэдлэг, баялгийг бүтээгч орчин бүхий хөгжлийн түүчээ төв болно. Манлайлагч иргэн Нийгмийн сайн сайхны төлөө хувь нэмэр оруулах иргэнийг тө ...

                                               

Шинжлэх ухаан ба технологи Монголд

Монгол улсын шинжлэх ухаан ба технологийн төв нь Улаанбаатар хот бөгөөд дараах эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад шинжлэх ухааны судалгаанууд төвлөрч байна:

                                               

Тооцон бодох шинжлэх ухаан

Тооцон бодох шинжлэх ухаан нь байгалийн ба нийгмийн шинжлэх ухаанууд, инженерчлэлийн бодлогуудыг компьютер ашиглан шинжлэх ба шийдэх, эдгээр бодлогуудад зориулсан математикийн загварууд болон тоон аргуудыг бий болгох асуудлыг судалдаг салбар юм. Практикт энэ нь ихэвчлэн шинжлэх ухааны бодлогонд компьютер симуляци эсвэл өөр төрлийн тооцоолол ашиглах явдал болдог. Энэ салбар нь компьютер судлалаас ялгаатай. Энэ нь шинжлэх ухаан ба инженерчлэлийн уламжлалт аргууд болох онол туршилтаас мөн ялгаатай. Тооцон бодох шинжлэх ухаан нь компьютер дээр хэрэгжүүлсэн математик загварууд дээр анализ хийх ...

                                     

★ Шинжлэх ухаан

 • Шинжлэх ухаан мэдлэг гэсэн утгатай, scientia гэсэн латин үгнээс үүсэлтэй гэдэг нь шинжлэх ухааны судалгааны арга дээр тулгуурласан мэдлэгийн цогц
 • Компьютерын шинжлэх ухаан нь мэдээлэл ба тооцооллын онолын үндсүүд болон тэдгээрийг компьютерын системд хэрэгжүүлэх практик аргуудыг судалдаг. Компьютерын
 • Эдийн засгийн шинжлэх ухаан нь эдийн засаг судалдаг шинжлэх ухаан юм. Эдийн засаг нь бараа болон үйлчилгээний хэрэглээ, хуваарилалт, үйлдвэрлэлийн талаар
 • нь шинжлэх ухаан аль эсвэл мэдлэг ухаан юм. Жишээлбэл: Биологийн шинжлэх ухаан болон фикикийн шинжлэх ухаан зэрэг юм. Математикийн шинжлэх ухаан болон
 • Нийгмийн шинжлэх ухаан - нийгмийг судлах шинжлэх ухаан Хоёр янзаар тайлбарлавал: а шинжлэх ухааны гурван үндсэн салбарын нэг юм. Нөгөө хоёр нь байгалийн
 • Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль нь Монгол улсад орших их сургууль юм. АЛСЫН ХАРАА Олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, Монгол Улсын шинжлэх
 • Инженерийн шинжлэх ухаан гэдэг нь хүн төрөлхтөний шинжлэх ухаан мэргэжлийн салбар дахь оюунлаг үйл ажиллагаа юм. Шинжлэх ухаан техникийн ололтыг хэрэглэх
 • Пухангийн Пхоханы, Поханы шинжлэх ухаан технологийн их сургууль Pohang University of Science and Technology, POSTECH Пухангийн техникийн их сургууль
 • Шинжлэх ухааны бүлгэм Энэхүү бүлгэм нь хамгийн чухал гэсэн шинжлэх ухаануудыг танилцуулна. Шинжлэх ухаан өгүүлэл  Ангилал Загвар: Портал: Шинжлэх ухаан
 • Монгол улсын шинжлэх ухаан ба технологийн төв нь Улаанбаатар хот бөгөөд дараах эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад шинжлэх ухааны судалгаанууд төвлөрч байна:
                                     
 • бодох шинжлэх ухаан эсвэл шинжлэх ухааны тооцоолол зүй нь байгалийн ба нийгмийн шинжлэх ухаанууд, инженерчлэлийн бодлогуудыг компьютер ашиглан шинжлэх ба
 • Анагаах ухаан нь хүн болон бусад амьтныг өвчнөөс сэргийлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах, эмчлэн эдгээх тухай судалдаг шинжлэх ухаан юм.
 • Монгол улсад шинэ үеийн шинжлэх ухааны төв байгуулага бий болсон түүхтэй бөгөөд хожим нь Шинжлэх ухааны хүрээлэн, Шинжлэх ухаан дээд боловсролын хүрээлэн
 • Боловсрол, шинжлэх ухааны яам МУБШУЯ хуучнаар: Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан Спортын Яам, Гэгээрлийн Яам нь Монгол Улсын боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт
 • бут цохихын тулд егөөдлийг ашигласан юм. Үнэ цэн, үнэлэмжийн асуудал Шинжлэх ухаан Логик, Математик Философийн түүх Бусад салбар Хэрэглээний философи
 • Биологи буюу Амин судлал нь амин судлалын шинжлэх ухаан юм. Грек хэлний биос βιος амьд ба логос λογος судлах гэсэн үгнээс гаралтай. Судлах зүйл
 • энэ яамыг Боловсролын яам, Шинжлэх ухаан дээд боловсролын яам болгон хуваах шийдвэр гаргасан. ОХУ - ын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам ОХУ - ын БСШУЯ нь
 • тухай шинжлэх ухааныг Зураг зүй буюу дэлхийн олон орны хэлээр Картографи англ. Cartography гэж нэрлэдэг. Орчин үеийн зураг зүйн шинжлэх ухаан нь байгаль
 • Хонконгийн шинжлэх ухаан технологийн их сургууль үгээр хураавал ХШУТИС, 연세대학교, Hong Kong University of Science and Technology, үгээр хураах нь HKUST
 • Интелийн Олон Улсын Шинжлэх Ухаан ба Инженерчлэлийн шалгаруулалт англ. Intel International Science and Engineering Fair нь дунд сургуулийн ахлах ангийн
                                     
 • Хятадын Шинжлэх Ухаан Академийн Хүрээлэн хят. 中国科学院 англ. Chinese Academy of Sciences, CAS нь БНХАУ - ын ШУТ - ийн дээд институт Хятадын Байгалийн ШУ
 • Шинжлэн магадлах ухаан нь аливаа үндсэн хуулийн, эрүүгийн, иргэний, захиргааны, арбитрийн хэрэг, маргааныг шийдвэрлэхэд шинжлэх ухааны болон бусад салбарын
 • төрөл, хэв маягийг судалдаг шинжлэх ухааныг хэл шинжлэл гэнэ. Хэл шинжлэлийн ухаан нь XIX зууны эхэн үеэс шинжлэх ухаан болон хөгжиж ирсэн гэж үзэж болно
 • Хятадын Хятад улсын шинжлэх ухаан технологийн их сургууль 中国科学技术大学 - Zhōngguó Kēxué Jìshù Dàxué, University of Science and Technology of China
 • 8 - ны өдрийн Шинжлэх ухаан ба төрийн шинжлэх ухаан техникийн бодлогын тухай 127 - Ф3 тоот хуулийн шинэчилсэн найруулгын дагуу ОХУ - ын Шинжлэх ухааны Академийн
 • Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын боловсрол, шинжлэх ухаан соёлын байгууллага буюу ЮНЕСКО нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Эдийн засаг нийгмийн зөвлөлийн
 • ухаан англи: socioeconomics гэдэг нь эдийн засгийн үзэгдлүүд болон нийгмийн үзэгдлүүдийн хоорондын холбоог судалдаг шинжлэх ухаан юм. Нийгмийн ухаан
 • боловсруулалтын ажлын олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн, шинжлэх ухаан сургалт - үйлдвэрлэл, үйлчилгээний холбоог бэхжүүлж, эх орны нийгэм эдийн
 • мэдээллийн системийн инженерчлэлийг практик хэрэглээ болгодог шинжлэх ухаан юм. Энэ шинжлэх ухаан нь бүтэц, алгоритм, горим, байгалийн болон хиймэл системүүдийн
 • судалдаг шинжлэх ухааны салбар, судалгааны чиглэл, их дээд сургуулийн хичээл, курсийг нэрлэхдээ энэ нэр томьёог ашиглана. Хиймэл оюун ухаан судлал, хиймэл
Поханы шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль
                                               

Поханы шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Пухангийн шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, Пухангийн техникийн их сургууль - БНСУ-ын Пуханд байдаг, 1986 онд Пухангийн ган, болдын үйлдвэр -ийн санхжүүжилтээр үүссэн их сургууль.

Users also searched:

шинжлэх ухаан,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →