Back

★ Харилцаа ба хэвлэл мэдээлэл                                               

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь олон янзын утгаар буюу мэдээллийн хэрэгсэл эсвэл хэвлэл мэдээлэл гэж хоршоо байдлаар эсвэл дангаараа "хэрэгсэл" гэдэг утгаар ашигладаг. Зарим тохиолдолд шууд галиглаж "медиа" гэж ашигладаг.

                                               

Нийтийн хэвлэл мэдээлэл

Нийтийн хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэл нь бүх хэвлэл мэдээлэлийн холбоо технологийг багтаасан бөгөөд үүнд: -интернэт-телевиз -радио -сонин -кино хамаардаг. 1950 оноос хойш улс орнуудад үйлдвэржүүлэлтийн маш өндөр түвшинд хүрсэн ба олон нийтийн харилцаа холбооны кино, телевиз, радио улс төрийн гол түлхүүр үүргийг гүйцэтгэдэг байсан. Сүүлийн үед судалгаагаар хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэлийн өмчлөлийн төвлөрөл ихсэж байгаа нь олон тооны хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэлүүд хэдхэн тооны фирмүүдийн гарт байгааг харуулж байна.

                                               

Олон түмний харилцааны онол

Олон түмний харилцааны онол ном Номын зохиогч Авирмэдийн Оюунгэрэл нь сэтгүүл зүйн магистр, сонины сурвалжлагчаар 12 жил ажилласан болон сэтгүүл зүйн багшаар 13 жил дахь жилдээ ажиллаж байх туршлага дээр тулгуурлан "Олон түмний харилцааны онол" номоо хэвлүүлжээ. Өдгөө А. Оюунгэрэл нь сэтгүүл зүйн багшаар 24 дэх жилдээ ажиллаж байна.

                                               

Хэвлэлийн хүрээлэн

Хэвлэлийн Хүрээлэн нь Монгол, Данийн засгийн газрын хэлэлцээрийн дагуу, Данийн Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн буцалтгүй тусламжаар Монгол улсад хараат бус бие даасан хэвлэл мэдээллийг дэмжин хөгжүүлэх зорилготой "Чөлөөт хэвлэл" төслийн хүрээнд 1995 онд анх байгуулагдсан юм. Барууны сэтгүүл зүй буюу хариуцлагатай сэтгүүл зүйг Монгол улсад хөгжүүлэхийг зорьдог байгууллагын нэг юм. 1995 оны дөрөвдүгээр сард Монголын хэвлэлийн хүрээлэн, Сонины хэвлэх үйлдвэрийн барилгыг улсын комисс хүлээн авав. Зургадугаар сард ДАНИДА-гийн нэрийн өмнөөс төслийг Монголд хэрэгжүүлэгч байгууллагаар Данийн Сэтгү ...

                                               

Зар сурталчилгаа

Зар сурталчилгаа. Латин хэлний reclamare –" хашгирах” гэсэн үгнээс гаралтай нэр томъёо. Орчин үед энэ тэр томъёог нэлээд өргөн утгаар буюу аливаа зүйлийг хэн нэгэнд сурталчлан таниулах гэсэн утгаар голлон хэрэглэж байна. Судлаачид зар сурталчилгээг янз бүрээр тодорхойлсон байдаг.

                                               

Цахим сэтгүүл зүй

Интернэтийн сүлжээнд суурилсан сэтгүүл зүйг цахим сэтгүүл зүй ба дижитал сэтгүүл зүй гэдэг. Цахим орчинд бичвэр, дуу бичлэг, хөгжим, дүрс, хөдөлгөөнт дүрс бичлэгийг дижитал технологи ашиглаж түгээхийг цахим сэтгүүл зүй гэнэ. Цахим сэтгүүл зүй нь өнөөгийн нөхцөлд хоёр үндсэн үүрэг гүйцэтгэж байна. Нэгдүгээрт уламжлалт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг тэлэх хэрэгсэл, хоёрдугаарт, иргэний сэтгүүл зүйн мэдээллийн хязгааргүй сэтгэлгээ, чөлөөт индэр болж байна.

                                               

Чимэдийн Сайханбилэг

Чимэдийн Сайханбилэг нь улс төрч, Монгол Улсын 28 дахь ерөнхий сайд юм. Сайханбилэг нь 1969 онд Дорнод аймгийн Сүмбэр суманд төрсөн. 1986 онд Улаанбаатар хотын 45 дугаар дунд сургууль, 1991 онд Москва хотын Хүмүүнлэгийн их сургуулийг түүхийн багш мэргэжлээр, 1995 онд Монгол Улсын Их Сургуульд хуульч мэргэжлээр, 2002 онд АНУ-ын Вашингтон хотын Жорж Вашингтоны их сургуулийг тус төгссөн. Хууль зүйн ухааны магистр зэрэгтэй. 1991 онд Монголын Залуучуудын Холбоонд, 1992-1997 онд Монголын Залуучуудын Холбооны Нарийн бичгийн даргаар, 1996-2000 онд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, 1997-2002 онд Монго ...

                                               

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл

ОНМХ-ийн хүлээн авагч Аудитория СМИ. Audience of Mass Media. Олон нийтийн мэдээллийн харилцааны үйл ажиллагааны хүлээн авагчид өргөн утгаар нь дотоод шинж чанараараа, гол төлөв объектив болон субъектив шалгуураар нэгдсэн ОНМХ-ийн хүлээн авагчдын янз бүрийн хэсэг, бүлгүүдийг хамааруулан ойлгодог. Ийм шалгуурын тоонд тухайн хэсэг, бүлэгт хамрагдаж буй субъектуудын бие хүний онцлог шинж, амьдралын зорилго, хүсэл сонирхол, хэрэгцээ, мэдрэмж, нийтлэг шинж чанаруудыг оруулж болно. Ингэхдээ тийм хэсэг, бүлгүүдийн мөн чанарыг юуны өмнө ухамсрын механизмууд тодорхойлдог бөгөөд тэднийг харьцангуй то ...

                                               

Менежмент

Менежмент гэдэг нь байгууллагын зорилтыг тодорхойлж, түүнд хүрэх замыг нарийн тодорхойлж, үйлдвэрлэлийн нөөцүүдийн ашиглалтыг оновчтой зохион байгуулж, хүмүүсээ идэвхижүүлэн манлайлж, улмаар ажлын үр дүнг үнэлэн хяналт тавих үйл ажиллагаануудын нэгдэл юм.

                                               

PR

PR гэдэг нь Public Relations үгийн товчлол юм. Паблик рилейшнз нь" Олон нийтийн харилцаа” хэмээх англи үгнээс гаралтай нэр томъёо болно.

                                               

Мэдээлэл дамжуулагчийн загвар

Мэдээлэл дамжуулагчийн загвар. Загвар хэмээх ойлголтыг судалж буй объектын агуулга ба хүсэн хүлээж буй шинж чанарыг илэрхийлдэг тэмдэгт болон нэр томъёоны тусламжтайгаар дүрслэн үзүүлэх үйл явц гэж тодорхойлдог. Практикийн бодит объектыг тусгадаг өвөрмөц дүр төрх болох олон нийтийн мэдээллийн харилцааны үйл ажиллагааны загварын онцлог нь ёс төдий, бас шуурхай ажиллагаа байдагт оршдог бөгөөд энэ нь танин мэдэхүйн үр ашигтай, уян хатан арга болдог. Учир нь орчин үед мэдээллийн харилцааны хэрэгслийн хөгжлийн чиг хандлагыг таамаглан тогтоох, урьдчилж харах асуудал бол сэтгүүл зүйн онолын чухал ...

                                               

Баримт

Баримт. Латин: factum –" бүтээгдсэн, хийгдсэн ” гэсэн үгнээс гаралтай. Баримт бол субъект ба объектын мөн чанарыг тодруулсан, бодит үйл явдал эсвэл үйл ажиллагааны үр дүнг илэрхийлсэн, туршилтын мэдлэгийн өвөрмөц хэв маягийг тодорхойлох зорилгоор хэрэглэдэг ойлголт мөн. Энэ мэдлэг нь нэг талаар, онол эсвэл таамаглалын шууд суурь болохын хувьд туршилтын эцсийн дүгнэлтүүдийг хэрэгжүүлдэг, нөгөө талаар өөрийнхөө агуулгад таамаглалын ул мөрийг хадгалдаг. Логикт болон шинжлэх ухааны арга зүйд баримт онолын хувьд янз бүрийн үүргийг гүйцэтгэдэг. Онол үүсэх үндэс нь болж, таамаглалыг батлах эсвэл ...

                                     

★ Харилцаа ба хэвлэл мэдээлэл

 • гэж ашигладаг. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл харилцаа мэдээ мэдээллийн санг түгээхэд ашигладаг хэрэгсэл Сурталчилгааны хэвлэл мэдээлэл Өргөн нэвтрүүлгийн
 • хүрсэн ба олон нийтийн харилцаа холбооны кино, телевиз, радио улс төрийн гол түлхүүр үүргийг гүйцэтгэдэг байсан. Сүүлийн үед судалгаагаар хэвлэл мэдээлэлийн
 • Олон түмний харилцаа Mass communication Олон түмний хэвлэл мэдээлэл Mass media Олон түмний мэдээллийн хэрэгсэл Олон нийтийн хэвлэл мэдээлэл Public media
 • хэвлэл мэдээлэл ба сэтгүүл зүйн мэргэжлийн стандарт 1999 - 2001 ДАНИДА - аас санхүүжсэн Монгол дахь сэтгүүл зүй ба хэвлэл мэдээлэл Монголын хэвлэл мэдээллийн
 • Сурталчилгаа төлбөртэй, нэг чиглэл бүхий, хувийн бус харилцаа ОНМХ болон бусад холбооны төрөл хэлбэрээр гүйцэтгэдэг ба ямар нэгэн бараа шошго, пүүс, нэр дэвшигч
 • юм. Электрон мэдээлэл нь одоо байгаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг орлох бус харин түүн дээр нэмэгдэж байгаагаараа онцлог юм. Шинэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
 • товчооны захирал, 2004 - 2008 онд Мэдээлэл харилцаа холбоо, технологийн газрын дарга, 2004 онд Монгол Улсын Засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн албаны дарга зэрэг
 • Энэ байгууллагууд мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, түүнийг тараах, ОНМХ - үүдийг мэдээллээр хангах, сэтгүүлчидтэй янз бүрийн харилцаа холбоо тогтоох зэрэг
 • байх нөхцлийг бүрдүүлэн хэвлэл теле - радиокомпанийн эдийн засгийг тогтвортой байлгах. Нийтлэлийн утга төгс байх үүрэг. Мэдээлэл нь нэгэн төрлийн таваар
 • болон байгууллага, бүлгүүдийн хооронд мэдээлэл солилцох замаар харилцан ойлголцол, итгэлцэл бий болгох, сайн харилцаа тогтоох үйл ажиллагааны хэлбэр гэж
 • Мэдээлэл дамжуулагчийн загвар Модель коммуникатора. Model of Communicator Загвар хэмээх ойлголтыг судалж буй объектын агуулга ба хүсэн хүлээж буй шинж
 • шинжлэх ухааны мэдлэг хөгжих явцад туршилтын баримт онол хоёр диалектик харилцаа холбоонд оршдог гэсэн үг юм. Сэтгүүл зүйн үйл ажиллагаанд баримт онцгой
 • мэт үзэх хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, видео теле програмууд, телевизийн үйлчилгээ, вэб - д суурилсан тул яриа, видеоны онцлогийг оролцуулж харилцаа холбоо
                                     
 • Тражаны хананууд дээрх дүрслэл гэх мэт. 20 - с 21 - р зуунд сурталчилгаа, мэдээлэл харилцаа холбооны сувгууд хүчтэй хөгжсөн учраас сурталчилгааны материал, график
 • харьяалагддаггүй. 1998 онд баталсан Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуульд Төрийн байгууллага өөрийн мэдэлд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй байхыг хориглоно
 • хөгжил, спорт, эрүүл мэнд, хөдөлмөр, байгууллага хамт олны зан үйл, хэвлэл мэдээлэл хууль эрх зүй, сэтгэлзүйн оношилгоо, сэтгэлзүйн сорил, харьцуулсан
 • Piotr Wisniewski нар. Хяналтын нийгэм дэх мэдээллийн тэгш бус байдал ба хүч Мэдээлэл зохион байгуулалт 24.4 2014 214 - 235. Арнольд, Жэйсон Росс 2014
 • шинжлэх ухааны байгууллагуудад олон арван лекц уншиж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл сурталчилгаа, танин мэдэхүйн чанартай олон арван нийтлэл
 • Маркетинг Хууль Албан татвар Шинжлэх ухаан Технологи Харилцаа холбоо Хувиараа бизнес эрхлэгчдийн мэдээлэл гэх мэтийг тусгадаг. Уншигчдийн тоо нь 5 саяас хол
 • түвшинд хоболтуудыг өргөтгөхөд ашиглаж болно. Bluetooth технологи нь мэдээлэл харилцаа холбооны дуу хоолой идэвхжүүлэх хувийн төхөөрөмжүүдийн төрөл бүрийн
 • зохион байгуулдаг байсан ба санхүүжүүлж сахин хамгаалдаг байсан. Энэ харилцаа холбоо, аяллын боловсронгуй систем нь чухал мэдээлэл урт хугацааны аяллыг
 • зөвлөгөөгөөр баялаг Гоо үзэсгэлэн оддын тухай цогц мэдээлэл бүхий Stars сэтгэл зүй, харилцаа оюун ухаан, бие, сэтгэлийн хөгжил, карьерын нууцыг задлах
 • байгууллагын бүлэг, нийгэмлэг, хэвлэл мэдээллийн агуулгыг удирдах үйл ажиллагаанууд, хөдөлмөрийн үйл явц болон харилцаа төсөл, ажил, сүлжээ, хэлтэс, эрх
 • гэнэ бичнэ. Хамгён, Пёньян нутгийн аялгуу гэж байна. Пёньяны аялгуу хэвлэл мэдээлэл албан хэргийн мүньхуа - о Сөүлийнхэд суурилсан - гоос ялгаатай. Өмнөдийнхтэй
                                     
 • урлагийн төрлийг бүтээх боломжтой хэмээн нийтэлж эхэлсэн. 2007 онд бүхий л хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл Wall Street Journal болон Time сэтгүүл жилийн шилдэг
 • 2010. United Nations 2010 Commons: Uzbekistan  Викимедиа зураг, бичлэг, дууны сан Монгол - Узбекистаны харилцаа Узбекистаны талаархи ерөнхий мэдээлэл
 • оржээ. Хэвлэл мэдээлэл нь радио, телевиз, сонин, интернетийн вэбсайт гэх мэт олон төрлийн мэдээллийн хэрэгслүүдээс бүрддэг. Ихэнх хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
 • 30 гаруй компани, ашгийн бус олон арван телевиз, радиогийн станцууд бий. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тухайд Австралийн муж бүр өөрийн гэсэн өдөр тутмын
 • тус байгууллагаас хүний оюун ухаан, ёс суртахуун, соёлын ба бусад хэм хэмжээнд хортой мэдээлэл тараах нь аюулгүй байдалд заналхийлсэн алхам болно хэмээн
 • даяар, 1.7 - 2.2 Ану - д. Нэг тооцоо нь нийт эрчим хүчний хэрэглээ нь мэдээлэл харилцаа холбооны технологи авардаг 5 - аас дээш удаа түүний нүүрстөрөгчийн ул

Users also searched:

харилцаа ба хэвлэл мэдээлэл,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →